Polityka prywatności

Informujemy, że LINPAK Tomasz Wójciak z siedzibą w Krakowie 30-384, ul. Przemiarki 22/30, NIP: 7352472351, REGON: 362578939, w imieniu której działa: Wójciak Tomasz – Właściciel jest Administratorem Państwa Danych Osobowych, dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz handlowym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą księgową lub prawną administratora danych. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.